Novi materijal za radni stolLaminat

Danas nam je iz Amerike stigao novi materijal - laminat koji se postavlja na radni stol pisača i osigurava dobro prijanjanje ispisanog komada na podlogu i lako uklanjanje nakon ispisa. Prva iskustva su odlična! Potrebne su niže temperature nego kod Kapton trake, prijanjanje je bolje i predmet se lakše uklanja s podloge.

Pretraživanje

www.MikroELEKTRONIKA.hr